Home
Doelstelling
Help ons
Contact
Inloop
Kerk op straat
KopS agenda
Cursussen/boeken
Foto's
Acties
Blog
Laatste blog (door Gerard zelf)
25-03-2017
Bets Bot heeft trouw en op een geweldige manier verslag gedaan van het wel en wee dat ons, Carolien en Gerard, overkwam en Arjan en Corina Zuidervliet hebben ervoor gezorgd dat het te lezen was op onze website.

Bets schreef dat ik het laatste bericht op deze blog zou schrijven en dat doe ik graag. Vanuit mijn werkkamer in de flat kijk ik weer over daken en bomen van Sliedrecht en denk terug aan wat er allemaal gebeurd is; heel onwerkelijk.

Bijna elf weken overkwam ons van alles en konden we niet terug. Achteraf kun je zeggen dat het al op 3 december begon. Toen voelde ik me al niet lekker. We dachten dat het griep was. Ik kreeg een paar kuurtjes van de dokter. We meenden dat een vakantie ons goed zou doen.

Het verliep allemaal heel anders. We leerden om alles in Gods hand te leggen en rustig af te wachten wat de artsen allemaal bedachten. Ik kwam in het ziekenhuis terecht. Aanvankelijk was ik zo ziek als een hond. Na de operatie hingen overal slangen aan mijn lichaam en kreeg ik bevelen in het Spaans, want er waren maar weinigen die Engels spraken. Alles was vreemd en niets aan mijn lichaam functioneerde zoals ik gewend was of deed pijn. Dus: vreemd, vreemd, vreemd!

Intussen hoorde ik van het thuisfront allerlei mooie reacties van mensen die voor je baden en die met je meeleefden. Dat was geweldig! Jullie weten niet hoe ik daarvan heb genoten. Vaak schoten de tranen in mijn ogen als ik weer iets van meeleven of gebed hoorde. Niemand in het ziekenhuis kreeg zoveel kaarten als ik.

Voor Carolien was het op een andere manier moeilijk. Ze zag dat ik met de dood worstelde. Ze wist dat ik bereid was om naar God te gaan, maar voor de mensen die achterblijven is de dood van een geliefde een onvoorstelbare ramp. Verder moest zij steeds van alles regelen. Ze is de beste verpleegster die ik me kon wensen. Ze heeft een zware tijd gehad.

En nu zijn we weer thuis en hebben de mogelijkheid om de vele kaarten en reacties nog eens door te nemen. Voor ons was het ook hartverwarmend dat we merkten dat er voor ons werd gebeden in allerlei kerken in Sliedrecht en in het land. Kerk op Straat hoort bij de grote groep christenen uit alle kerken en als een lid lijdt, dan lijden de andere leden mee: eenheid! Mooi!

We zijn bovendien heel blij dat de activiteiten van Pand 33 gewoon doorgingen en dat de KopSdiensten doorgingen. KopS is Goddank sterker geworden! Al met al: dank, dank, dank! We hopen jullie binnenkort zelf weer te ontmoeten. Heerlijk!
EEN GOEDE THUISKOMST!!
24-03-2017
Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gerard en Carolien hebben een voorspoedige terugreis gehad en kwamen met de taxi om 19.30 uur hier voor de flat aan. En wat een verrassing voor hen dat op Schiphol hun dochter Rieneke er was met 3 kinderen en ook een zus en broer van Carolien. Heel leuk!! Voor de flat hebben wij ze opgewacht na een berichtje dat ze dichtbij waren. Wat een geweldige ontmoeting. Wie had durven denken dat ze nog samen mochten thuiskomen. Wat is God goed voor hen geweest en hoe dankbaar zijn we Hem, samen met Gerard en Carolien voor Zijn liefdevolle zorg. Weer thuis!!!
Wat ze ook niet wisten was, dat hun dochter Lonneke met 2 kinderen uit Deventer aankwamen een kwartiertje na de thuiskomst van Gerard en Carolien. Ja, het was echt feest hoor!!! Ze waren dolblij weer thuis te zijn, maar waren ook erg moe. Nu eindelijk weer slapen in je eigen bed. Wat zullen ze genieten. Hun afscheid in het ziekenhuis in Tenerife was eerlijk gezegd wel wat emotioneel. Hoe begrijpelijk. Daar hebben ze met elkaar van alles beleefd.
En geloof het of niet, in het hotel hebben ze ter afscheid een 6-gangen diner gratis gekregen. Wat een bofferds. Ze hebben daar ook wel ontdekt dat ze beiden probeerden om goedsmoeds te blijven, ondanks de vele teleurstellingen. En zo was daar dan hun beloning. Hopelijk gaan ze nu echt tot rust komen.
Gerard gaat nu deze blog morgen zelf afsluiten, dus houd dit nog even in de gaten.
Een Godswonder! Gerard mag naar huis!
23-03-2017
Wat een GODSWONDER !!!! Er is groen licht gegeven! Carolien liet weten dat de bloeduitslag nu 3.4. was.
Deze is dus nog net binnen de marge. Hij zit tegen de bovengrens aan. Om die reden zijn de medicijnen voor Gerard wat veranderd, zodat die niet te hoog wordt.
Heerlijk dat ze nu eindelijk toestemming hebben gekregen voor de vlucht naar huis. Morgenochtend vertrekken ze om 8.30 uur van af het hotel naar het vliegveld met een taxi.De gehele reis wordt geregeld door de ANWB. En ze mogen zonder begeleiding! Ook een genot en een goed teken. Om 9.30 uur moeten ze op het vliegveld zijn en om 11.35 uur (hun tijd) vertrekt het vliegtuig naar Nederland. De lijnvlucht is: OR 576 T. De rit gaat dus met een taxi en op het vliegveld is er een rolstoel geregeld. Aankomsttijd is 17.30 uur. Als de koffers weer van de band gepakt zijn staat er een taxi klaar. Dus afhankelijk van drukte op de weg hopen we dat ze bijtijds in de avond thuis komen. Het is toch haast niet te geloven? Maar voor alles zijn we de Here God dankbaar dat Hij in Zijn grote liefde dit mogelijk gemaakt hebt. Groot is Zijn trouw!!! Morgen zullen we laten horen hoe alles is verlopen en LET OP: Gerard gaat zelf vrijdag of zaterdag de blog afsluiten. Dus, jullie houden dat tegoed. Het was ook leuk te horen dat ze in dit vliegtuig een heerlijke beenruimte hebben. Ja, ja, dat krijgen ze dan toch maar op de koop toe. We zien met verlangen hun thuiskomst tegemoet, en wat heerlijk voor hun kinderen, kleinkinderen en wederzijdse familie!
Alweer een dag bijna voorbij
22-03-2017
En ook deze dag, woensdag is weer haast voorbij. Vanmorgen is de pastoor op bezoek geweest bij Gerard en Carolien. De dag begon niet zonnig, maar later werd het weer goed. Om 12.30 uur zijn ze naar de kerk geweest. Daarna zijn ze met de bus naar Candelaria gereden. Deze rit is ongeveer een half uurtje rijden bij Santa Cruz vandaan. Het is een plaatsje dat aan de kust ligt. Heerlijk als je dan ook prachtig weer hebt en zo de opkomende zee kan bewonderen. Er stond wel een harde wind. Daar staat een katholieke kerk die ze hebben bekeken. Er staat een beeld van een donkere zwarte vrouw die wonderen verricht heeft.Zij is de beschermheilige van Tenerife. Elk eiland schijnt een beschermheilige te hebben. In een leuke straat met winkeltjes hebben ze rond gesnuffeld. Je moet toch immers je tijd weten door te brengen! Om 17.45 uur waren ze weer thuis en ging Gerard tekenen. Hij heeft eerder van de week al papier en potloden gekocht. Benieuwd wat onze kunstenaar er van gemaakt heeft. En Carolien stortte zich op haar borduurwerk. En ja, dan wacht hen nog een lange avond. Gelukkig kunnen ze om 20.00 uur gaan dineren. Zo houden ze er in elk geval de moed in. Wij verwachten echt wel dat ze bij thuiskomst wel een groter maatje nodig hebben!!!! Morgen gaat Gerard al bijtijds bloed prikken en om 11.30 uur heeft hij een afspraak bij de cardioloog. Wat zullen ze dan gaan horen en o, wat zijn we allemaal benieuwd. Nog even geduld dus!!
Shoppen zonder geld...
21-03-2017
En zo bij het aanbreken van de nieuwe dag zijn Gerard en Carolien rustig opgestaan en hebben ze heerlijk ontbeten. Dat op zich is al een feest. Je zal zo maar van alle lekkers voorzien worden. Daar de lucht helemaal dicht zat hebben ze zich vermaakt in de lounche van het hotel. Gerard heeft zitten lezen en Carolien vermaakte zich met borduren. Toen later het wolkendek opentrok zijn ze naar buiten gegaan en op hun elf en dertigst richting de stad gekuierd. Daar hebben ze zich al dwalende door straten en steegjes verblijd in al wat hun ogen in de etalages aanschouwden. En ja geloof het, ze konden al het begeerde niet aanschaffen door gebrek aan centjes. Soms is dat goed!!!! Volgens ons kunnen de koffers nu al niet meer dicht. O wat gelukkig dat ze toch nog ergens hun dorst konden lessen, zo konden ze weer verkwikt en met blaren op de hielen terug keren naar huis, nou ja, naar het hotel. Het is ook wel bijna hun "thuis". Maar vanavond wacht hen weer een geweldig diner. Wat zullen ze intussen verlangen naar een heerlijke hollandse stamppot. Dat houden ze in elk geval tegoed. En wie weet hoe snel ze dit voor hun neus krijgen. Het gaat nog spannend worden.
Nog niet
20-03-2017
JAMMER, O WAT JAMMER !!!!!
Wat hebben we met zijn allen gehoopt dat Gerard en Carolien morgen naar huis zouden komen. Echter, het mocht niet zo wezen. De bloedwaarde was zelfs nog verder terug gezakt, namelijk van 2.29 naar 1.73. Dus nu verre van de verwachte waarde, die moet zijn tussen de 2.5 en 3.5. De cardioloog heeft ontzettend met ze te doen. Wat is het toch moeilijk om zijn bloed op een bepaald niveau te krijgen. Opnieuw worden nu de medicijnen aangepast. De cardioloog vermoedt zelf dat donderdag als Gerard opnieuw moet geprikt worden de waarde weer omhoog is. Ze hebben diezelfde morgen om 11.30 uur dan weer een afspraak bij de cardioloog. Hij zou graag willen dat ze dan vrijdag weer naar huis kunnen. De cardioloog gaf nu zelf aan een gesprek te willen met een arts van de ANWB.

En ja hoor, dat is gelukkig intussen gebeurd. Afgesproken is dat er naar aanleiding van de bloeduitslag van donderdag door de ANWB een plan wordt gemaakt hoe en op welke manier ze hen naar huis kunnen krijgen. Dan zou het b.v. kunnen zijn dat er een vlucht gaat plaats vinden onder begeleiding van een verpleegkundige, of zelfs met een verpleegkundige en arts. Mogelijk zou het ook nog met een speciale vlucht kunnen zijn. Maar hoe het ook zal gaan weten we hopelijk donderdag nog. Duidelijk is dat er nu alles aan gedaan gaat worden om hen beiden zo snel mogelijk weer thuis te krijgen.

Iedereen zal begrijpen dat ze vanmorgen heel teleurgesteld waren, maar zeker niet opstandig. Ze weten maar al te goed dat de Heere God het beste met hen voor hebt en slechts Hij alleen weet wat nodig en goed is. Dat te mogen weten geeft niet alleen hen, maar ook allen die hen lief zijn toch weer goede moed. Dit geldt allereerst voor hun gezin, de wederzijdse familie en natuurlijk ook voor ons allemaal. Opnieuw wachten we af hoe het allemaal nog verder gaan zal. In elk geval hebben ze daar prachtig weer en hier is het hoogst somber. Maar ook daar moeten we het mee doen.!!!
Vandaag een kerk bezocht
19-03-2017
Vandaag, zondagmorgen zijn Gerard en Carolien rustig op gestaan en vervolgens naar het park gelopen dat tegenover het hotel ligt. Daar hebben ze samen de Bijbel gelezen en wel uit de brief Jacobus. In Jacobus 2 : 14-26 gaat het over een dood geloof. En in Jakobus 3 : 1-12 gaat het over de zonde met de tong. Dat zijn pittige teksten, want wie van ons gaat daar niet mank aan. Zij hebben een heel fijn gesprek gehad. En wat een voorrecht dat je dat zo samen kan bestuderen. Vervolgens zijn ze naar de kerk gegaan, waar ze een speciale dienst voor kinderen troffen. Daar het ginds vaderdag was, was de dienst geheel op kinderen gericht. Er werd ook gewoon met ze gecommuniceerd en er werden mooie liederen gezongen. Daar was ook een zanger met gitaar. Ja, dat wil er bij kinderen wel in. Na afloop zijn ze weer naar het hotel gegaan om te rusten en gingen later na een loopje door het park richting de stad. Daar konden ze weer rusten en ook wat drinken. En gelukkig hebben ze het samen heel goed, maar wat hadden ze beiden deze dag met de KopS-gemeente het Avondmaal mee willen vieren en hoe hebben we daar allemaal naar uitgezien. Het is ook heerlijk te weten dat iedereen met verlangen uitziet naar hun terugkomst. Ja, ja, hoe kan het ook anders. Vanmiddag hebben ze het rustig gehad, eerst gerust, daarna wat gewandeld en zeker weer iets gedronken. Vanavond wacht hen nog een heerlijke maaltijd, waar ze altijd al van genieten. Leuk hoor. Dat maakt nog een hoop goed. Om 20.00 uur hebben we laten weten hoe de dienst is verlopen en daarna zijn de reacties van de blog weer voorgelezen. En iedereen snapt natuurlijk dat ze daar ook nu weer heel blij mee zijn. Meeleven bevordert je gezondheid en ook onze gebeden blijven van het hoogste belang. Nu is vooral voor hen de spanning groot. Wat gaan ze morgen voor een uitslag horen. En hoe ziet ook hier iedereen er naar uit dat die uitslag van dat Spaanse bloed nu eindelijk binnen de bedoelde waarde zal zijn. We horen het morgen. Van harte hopen dat de Here God er Zijn zegen over geeft. Immers HIJ regeert!!!!!!
Mooi uitzicht
18-03-2017
Vandaag hebben Gerard en Carolien een welbestede dag gehad. Ze zijn met een taxi naar het busstation gegaan. Vandaar zijn ze met een snelbus gereden naar Puerto de la Cruz, een plaats aan de Atlantische Oceaan in het zuiden van Tenerife. Deze rit duurde 40 minuten. Daar aangekomen goot het pijpenstelen, wat hen verplichtte om een paraplu te kopen. Aan de verkoopster van de paraplu vroegen ze hoe ze een plaats konden vinden met het zicht op de Atlantische Oceaan. Die weg zijn ze gevolgd. Ze hebben 20 minuten gelopen op een weg waarbij ze behoorlijk moesten klimmen en dalen. Ja, ja, hoe blijven we jong!!! Ze hebben bij de zee genoten. Het was vloed en de golven waren wel 10 tot 15 meter hoog. Die sloegen met geweld tegen de rotsen. De zee hoorden ze grommen. Het water was prachtig blauw. Dichtbij was een surfschool en er werd dan ook flink gesurfd door de waterhelden. Geweldig om te zien. Ze hebben ook nog wat gedronken en gelukkig stopte de regen en kwam de zon door. Het werd 26 graden. Daar was ook weer een heel andere flora en fauna en op de bergtoppen lag sneeuw. Na nog wat inkopen te hebben gedaan zijn ze weer huiswaarts gegaan en kwamen om 5.00 uur bij hun hotel aan. Wat zijn we blij dat ze niet bij de pakken gaan neerzitten, daar ze toch dolgraag naar huis komen. Hun en onze hoop is op maandag gevestigd. Hoe zal dan de uitslag weer zijn? We gaan het dan horen. Alles gaat zo de Here God het wil.
Goed geslapen maar toch moe
17-03-2017
Hoe kan het gebeuren dat je beiden goed geslapen hebt en toch moe opstaat. Gerard heeft de tijd doorgebracht met lezen en zeker ook slapen. Carolien heeft in haar nooit aflatende ijver de kamer opgeruimd en zoveel als tot nu toe mogelijk is weer de koffer gepakt. Vervolgens hebben ze beiden een poosje liggen luieren en zijn voor tijdverdrijf heen en weer naar de stad gelopen. Op het postkantoor hebben ze een postzegel gekocht. Soms moet je wel eens aan iemand een kaartje sturen. Bij thuiskomst hebben ze beiden weer even op bed gelegen en keken wat TV. En hoe begrijpelijk dat ze balen nu ze in elk geval nog een weekend daar moeten blijven. Hopelijk valt de bloeduitslag maandag binnen de marge. Gisteravond vroeg een van de kelners of ze nog niet hotel moe waren. Nou ja, dat zijn ze inderdaad. Maar ondanks alles zijn ze heel dankbaar hoor. We hopen evenals afgelopen zondag weer reacties voor te lezen die op de blog staan. Dat bemoedigt hen heel bijzonder. Meeleven en meebidden is immers hard nodig. Het is tenslotte heerlijk dat we er zo voor elkaar mogen zijn.
Geduld is een schone zaak
16-03-2017
Vanmiddag belde Carolien op nadat bij Gerard vanmorgen bloed geprikt is en hij een bezoek heeft gebracht aan de cardioloog om 13.00 uur. De uitslag van de stollingswaarde van het bloed is 2.29. Dat is dus nog onder de grens. Het moet namelijk zitten tussen de 2.5 en 3.5. Dus nog even te gaan. En natuurlijk is het vooral voor hen en hun gezin weer een bittere pil. Met je hart wil je graag naar huis, terwijl je verstand zegt, dat het nog niet kan. Helaas, jammer!!!

De medicijnen worden niet veranderd. Gerard moet doorgaan met de nu voor hem bekende hoeveelheid. Een kwart tabletje. Maandagmorgen bijtijds moet er weer bloed geprikt worden en dan kunnen ze om 10.10 uur weer terecht bij de cardioloog. En wat zal dan de verwachting zijn? Dat zullen we dan maandag weten. Hopelijk dan weer niet te hoog. Het blijft dus opnieuw spannend. Dus proberen ze de moed erin te houden en gaan wat leuke dingen doen.

We begrijpen allemaal wel dat hun hart brandt van verlangen om hun kinderen en kleinkinderen weer te kunnen ontmoeten. En daarnaast nog de vele mensen waar ze ook naar uit zien. Ze willen ook graag de mensen uit de KopS-gemeente weer ontmoeten. Hoe begrijpelijk, maar ... hoe waar is het spreekwoord: Geduld is een schone zaak. Dat is soms best lastig!!!
Medicijnen slaan aan
15-03-2017
Wat een genot!!! Ze hebben deze dag heerlijk kunnen genieten. De medicijnen tegen de jicht hebben goed aangeslagen en Gerard kon weer zonder pijn lopen. Ze zijn met de tram naar Laguna gegaan. Deze rit duurde een half uurtje. Daar hebben ze al van genoten. De tram klimt daar langzaam omhoog, leuk om mee te maken. In Laguna kan het heel koud zijn of warm. Dat is altijd even spannend. Maar..... het was er behoorlijk koud. Gelukkig hadden ze hun vesten bij zich. Wat verstandig he? Nu hebben ze weer een ander gedeelte van de stad gezien. Ook ontdekten ze daar nog verschillende musea. Als ze verplicht moeten blijven kunnen ze die ook nog bezoeken. Toen ze weer terug kwamen in Santa Cruz was het er 10 graden warmer dan in Laguna. Dat voelde in elk geval beter aan.
Morgen moet Gerard weer in het ziekenhuis bloed geprikt worden en 's middags om 13.00 uur gaat hij dan van de cardioloog horen hoe de uitslag is geworden. Weer spannend dus!!!! We zijn ontzettend benieuwd!!!
Weer geen rustige dag
14-03-2017
Daar wij, Joke en Bets, dachten dat Gerard en Carolien deze dag heerlijk konden gaan genieten van de natuur of wat dan ook, bleek dat allerminst zo te zijn. Gisteren kreeg Gerard al last en pijn aan zijn teen, waardoor hij moeilijk kon lopen. Wat verstandig dat ze vanmorgen naar het ziekenhuis gegaan zijn. Want een ontsteking en een nieuwe hartklep is gevaarlijk. Daar kreeg Gerard direct een infuus met paracetamol toegediend en een middel tegen jicht. Hij heeft ook medicijnen meegekregen voor thuis. Gedurende 5 dagen een tablet. Als het niet goed gaat moet Gerard terugkomen. Gelukkig is de pijn al verminderd. Zijn urinezuur-gehalte was ook veel te hoog. Als ze beiden weer in Nederland zijn moet Gerard een afspraak maken met een reumatoloog. Het lijkt hen allemaal niet mee te zitten. Lieve mensen, laten we niet vertragen in onze gebeden, want gebed is heel hard nodig. Het is toch immers geweldig als we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn! Nu richten we ons nog even op donderdag. Hoe spannend zal het zijn wat de uitslag betreft van de bloedwaarde. Daar hangt toch hun wel of niet naar huis komen van af. We hopen dat ze zelf ook de rust in alles mogen vinden. Heerlijk dat we ze beiden in Gods hand weten. Hij regeert!!!!
Weer een teleurstelling
13-03-2017
Vandaag is Gerard weer bloed geprikt en moest om 17.00 uur bij de cardioloog zijn. En helaas, de uitslag was weer teleurstellend. De bloedwaarde was nu veel te laag. Dus zijn de medicijnen weer aangepast. Elke dag nu een kwart tabletje innemen en dan donderdagmorgen opnieuw bloedprikken en 's middags om 13.00 uur moet hij dan bij de cardioloog komen. Deze komt er speciaal voor naar het ziekenhuis, gewoonlijk is de poli dan gesloten. Dit is wel heel vriendelijk van hem. Hij zei ook dat de mogelijkheid er in zit dat ze volgende week pas naar huis kunnen. Maar dat wachten we dan ook maar af. We zijn heel blij dat Gerard en Carolien er zelf rustig onder blijven. Vanmorgen hebben ze samen een museum bezocht. Daar hoorden ze over het ontstaan van de eilanden en de flora en fauna. Interessant dus. Heerlijk dat ze niet bij de pakken gaan neerzitten. Zowel zij als wij moeten de moed er in houden.
Zondagsrust
12-03-2017
En ja hoor, ze zaten vanmorgen al heerlijk te genieten in een mooi park bij een fontein. Toch geweldig om te horen!!!! Enerzijds genieten, maar anderzijds een groot verlangen om weer naar huis te mogen. Verder hebben ze de rustdag zeer in acht genomen. Samen hebben ze gelezen in de brief van Jakobus. Zeker zullen ze daar over door gesproken hebben. Prettig toch wel om zo'n domineetje bij je te hebben. Maar laat dat allemaal zo wezen, wij verlangen er weer naar om hem zelf ook weer voor te zien gaan. Maar we houden goede moed. Zo de Here God wil gaat het weer snel gebeuren. Ook dat geven we aan Hem over.
Er uit zien als een kokosnoot
11-03-2017
Als je dan toch niet naar huis mag is het heerlijk te horen dat Gerard en Carolien zich wel weten te vermaken. Het is daar prachtig weer, 28 graden, en dus hebben ze deze dag doorgebracht in het zwembad. Dit zwembad ligt bij de zee. Dat is vandaar hun uitzicht en aan de andere kant kijken ze tegen de stad aan. De stad is gebouwd tegen een heuvel. Dat zal zeker een mooi gezicht zijn. In de loop van de ochtend kwamen er honderden mensen. Maar, i.p.v. in het water te zwemmen, lagen de meeste mensen in de brandende zon te bakken. En weet, dat Gerard en Carolien er intussen als kokosnoten uitzien. Het is je bijna niet voor te stellen dat ze zo'n ijzig spannende tijd hebben doorgemaakt. Verder hebben ze nog wat boodschappen gedaan en daarna weer de rust opgezocht van hun hotel. Zo hebben ze nog een poosje de rust gehad alvorens weer te gaan eten. Dit eten is daar 's avonds om 8.00 uur pas. Wel erg laat, maar voor daar normale tijd. Wat zal dat thuis weer moeten wennen!!!!!!
EEN BITTERE PIL
10-03-2017
Vanmorgen zijn Gerard en Carolien weer naar het ziekenhuis gegaan waar Gerard bloed geprikt moest worden. Heel spannend voor ze. Maar de uitslag daarvan was heel teleurstellend. De bloedwaarde moet zitten tussen 2.5 en 3.5, doch deze was 7.4!! Veel te hoog en dus te gevaarlijk om maar te denken aan de vlucht naar huis. Bij de ANWB zaten ze al in de startblokken om de terugreis te regelen, maar helaas....!!!!! Hierna is nogmaals bloed geprikt en hebben ze weer enkele uren in het ziekenhuis moeten wachten. Daarvan was de uitslag 7.0!!! Dus iets verminderd. Maar toch veel te hoog. Nu mag Gerard gedurende 2 dagen geen tabletje meer innemen en zondagavond weer een "kwart" tabletje. Maandag moet hij dan opnieuw weer worden geprikt en 's middags om hun tijd 17.00 uur hebben ze dan weer een afspraak bij de cardioloog. Beiden vinden het heel jammer, maar gaan toch proberen om er dan nog mooie vakantiedagen van te maken. Nou ja, als de omstandigheden dan toch zo zijn moeten ze het er maar van nemen. Voor hen is het nu dus echt overwinteren. Heel jammer ook voor hun gezin en familie. We hopen nog op een wonder van de Here God dat het dinsdag mogelijk wel kan. Bij Hem zijn immers alle dingen mogelijk!!!!! We houden dan ook goede moed.
Spannend...
09-03-2017
En ja hoor, Gerard en Carolien hebben ook nu weer mogen genieten van een prachtige dag. Heerlijk voor ze. Vanmorgen zijn ze op een lokale markt geweest. Daar zijn heel veel kleine winkeltjes. Carolien is daar al een keer eerder geweest met hun dochter Rieneke. Leuk nu dus voor Gerard. Ook hebben ze een palmentuin bezocht. Deze tuin staat vol met speciaal aangelegde palmen en struiken van over de hele wereld. Hier is Carolien eerder geweest met Tjeerd en Lonneke. Dat heeft Gerard moeten missen tijdens zijn ziekenhuis verblijf. Maar grappig dat je dan nog wat te goed houdt als je dan noodgedwongen toch moet blijven. Morgen moet Gerard weer bloedprikken en om 11.05 uur moet hij bij de cardioloog zijn. Onze tijd dan 12.05 uur. Spannend, oh wat spannend. Want, het wel of niet naar huis mogen hangt toch maar af van de uitslag van de stollingstijd van het bloed. Afgesproken is met de ANWB dat ze hen direct zullen bellen als ze iets weten, betreffende die uitslag. Als dat positief is zullen ze zeker dit weekend thuiskomen, maar......dat blijft dus nog even een verrassing.
Er zullen dan ook afspraken gemaakt worden hoe ze naar huis komen. Hiermee bedoelen we dus, of en met welke hulp alles geregeld gaat worden. Dit moeten we allemaal even afwachten. Geduld is een schone zaak, maar oef, wat kan dat lastig zijn.
Geen ziekenhuis bezoek vandaag
08-03-2017
Vandaag, de eerste dag dat ze geen ziekenhuis hoefden te bezoeken, hebben ze genoten van een heerlijke, warme dag. Ze zijn naar een historisch plaatsje geweest, de Laguna. Dit is vroeger de hoofdstad van Tenerife geweest. Daar troffen ze een parade aan van mensen, jong en oud, met een beperking. De een of andere vis was het onderwerp van het verkleedfeest en deze mensen hadden met elkaar veel plezier. Ze vonden het ontroerend om te zien. Verder hebben ze een prachtige kerk bekeken en een leuk gesprek gehad met een Zuid-Afrikaanse architect, die zat te schilderen. Na nog wat leuke dingetjes te hebben gedaan zijn ze weer huiswaarts gegaan. Gerard zei, niet moe te zijn, doch sliep al snel 2 uur lang als een roos. Wat een jokkebrok toch!!!! Het is toch heerlijk dat de opknap periode gewoon doorgaat, ondanks dat ze nog niet weg mogen. Nu zien we in elk geval uit naar de bloeduitslag van aanstaande vrijdag. Het blijft dus spannend
Vervolg teleurstelling
07-03-2017
Vanmiddag hebben Gerard en Carolien weer 1.30 uur in het ziekenhuis gezeten i.v.m. hun bezoek aan de cardioloog. Deze was erg met ze begaan, omdat ze niet naar huis mochten. Van hem had het zeker gemogen. Maar de artsen van de ANWB houden er mogelijk wat strakkere regels aan en zij gaan voor veiligheid. De cardioloog heeft de medicijnen nu flink verhoogd, doch dat geeft geen garantie dat de uitslag van het bloed dan goed is. Zeker kan dat en mogelijk blijft het, dat ze dan alsnog in het weekend naar huis mogen. Nu hebben ze 2 vrije dagen. Ze proberen er wel van te genieten, maar ze hebben allerminst nog een vakantie gevoel. Nadat ze even moesten slikken en het verwerkt hebben pakken ze de moed weer op. Vrijdagmorgen moet Gerard weer bloed laten prikken en hij heeft dan om 11.00 uur weer een afspraak bij de cardioloog. Ja, hoe spannend kan het zijn. We leven met ze mee hoor!!!!!
Grote teleurstelling Gerard en Carolien
07-03-2017
Opnieuw een teleurstelling. Gerard en Carolien mogen van de ANWB nog niet naar huis. Dinsdag is Gerard bloedgeprikt. Dit is nodig om de bloedwaarde te bepalen wat betreft het gebruik van bloedverdunnende middelen. De uitslag zit onder de vereiste norm. Dus.... heeft de ANWB voor vanmiddag een afspraak geregeld met het ziekenhuis en moet Gerard daar vanmiddag om 15.00 weer zijn. De cardioloog moet dan de medicijnen aanpassen. Vervolgens moet Gerard vrijdag weer terug om zijn bloed na te laten kijken en afhankelijk daarvan kunnen ze wel of niet naar huis. Dit was voor hen echt even slikken hoor. Als je bedenkt dat ze er naar uitzagen om woensdag of uiterlijk donderdag naar huis te kunnen, kan je begrijpen dat ze dit even moesten verwerken. Mocht de stollingswaarde dan nog niet goed zijn, dan kan Gerard zeker niet voor volgende week dinsdag opnieuw geprikt worden. Echt een grote teleurstelling, ook voor hun gezin, familie en ja, zeker ook voor ons allemaal. En toch, wat een voorrecht dat we het ook weer in de handen van de Here God mogen leggen. Hem loopt immers niets uit de hand. Wij weten niet waar dit goed voor is. Dus, wachten we het ook nu weer af.
DEFINITIEF ONTSLAG UIT ZIEKENHUIS
06-03-2017
Ja, wat heerlijk. Eindelijk is die dag aangebroken. De periode ziekenhuis is voorbij. Het doorfaxen van de "fit to fly" verklaring naar de ANWB is gebeurd. Zo ook het medisch rapport. Carolien heeft hierover de ANWB zelf nog gebeld. Alle gegevens worden voorgelegd aan de artsen van de ANWB en die beslissen dan hoe de terugreis moet gaan verlopen. We begrijpen allemaal wel dat het voor hen nu wel heel spannend is. Zodra we het gaan horen dan laten we het direct op de blog weten. Nu genieten ze nog even van het mooie weer en de rust die is weer gekeerd na het 8-dagen durende carnavals gebeuren.
Morgen allerlaatste antibiotica kuur
05-03-2017
Vanmorgen zijn ze bijtijds opgestaan. Heerlijk om zo wat te kunnen aantutten. Ook nu hebben ze weer genoten van een heerlijk ontbijt. Wat fijn voor Gerard en Carolien dat het morgen de allerlaatste keer is wat betreft de AB-kuur. Om 12.30 uur heeft Gerard een afspraak met de cardioloog. Deze gaat er ook voor zorgen dat het "fit ti fly" bewijs aan de ANWB wordt doorgegeven. En ja, dan is het spannend wanneer, hoe en met welke vlucht ze naar huis kunnen. En oh, wat zien ze er naar uit. Geweldig fijn, ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Ja, ook zij hebben veel spanning gehad over de toestand van hun vader en opa. Dat geldt zeker ook voor hun beider families. Het kan echter mogelijk zijn dat Gerard en Carolien dinsdag pas horen wanneer de vlucht plaats kan vinden. We moeten echt allemaal het geduld opbrengen, maar het gaat wel snel gebeuren. Leuk dat iedereen met verlangen uitziet naar hun thuiskomst. Wat een FEEST. Groot is Gods trouw!!!!!
Verlangen naar huis
04-03-2017
Gerard en Carolien zijn de dag al vroeg begonnen met het feliciteren van enkele jarigen. En niet alleen maar feliciteren, nee hoor, ze hebben daar beiden ook nog eens bij gezongen. Wat een heerlijke vooruitgang. Dit was een week geleden nog niet te bedenken. Wat dat betreft gebeuren er wonderen. Na een heerlijk ontbijt begaven ze zich weer naar het dak van het hotel. Dus...is het er weer mooi weer. Kostelijk voor ze hoor. Nodig om goed op te knappen. Na daar lekker geluierd te hebben gingen ze weer richting ziekenhuis. Nu nog 2 keer. Vanmiddag zijn ze naar de stad geweest, waar het erg druk was. Nou ja, dan waardeer je des te meer de rust van je hotelletje. En weet dat ze beiden nu verlangen om naar huis te kunnen. Carolien wil er zelfs wel haar winterjas voor aantrekken. Ook wij zien er toch allemaal naar uit?
Dagen als de andere
03-03-2017
En ja hoor, deze dag is zo ongeveer verlopen als de vorige dagen. Ze hebben een rustige morgen gehad en na een 2 uur durend ziekenhuis-verblijf zijn ze de stad ingegaan. Leuk om daar ook het een en ander te verkennen. En zo hebben ze gelijk ook een mooie wandeling gehad. In de benen blijven is immers goed? Eind van de middag zijn ze even naar een kinderoptocht wezen kijken. Heel apart om te zien, die kostelijke smoeltjes. Vanavond gaan ze weer gezellig dineren en daarna relaxen op hun kamer.
Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Pand 33 is geopend. Toen dus 03-03-2007. Wat gaat de tijd dan snel. Vanavond gaan ze samen herinneringen ophalen over het 10-jarig bestaan. Wat zal er allemaal aan de orde gaan komen. Dit heet dus ook tijdsbesteding!!!! De ANWB belt maandag op om met Gerard te spreken over zijn conditie. Daarna zullen ze, mogelijk na overleg, bekijken hoe en wanneer ze weer naar huis komen. We zijn heel erg benieuwd. Het kan toch niet later worden dan donderdag, omdat het "fit en fly" bewijs slechts 72 uur geldig is.
Pand viert 10 jarig bestaan
03-03-2017
Vandaag precies 10 jaar geleden opende Pand 33 haar deuren. We willen iedereen hartelijk danken voor de warme harten die zijn toegedragen. Dank aan alle medewerkers die de afgelopen jaren hebben geholpen!! Zonder jullie had dit nooit zover kunnen komen. Dank aan iedereen!
Velangen naar huis
02-03-2017
Het is vandaag gegaan zoals de afgelopen dagen. Ze zijn dankbaar en blij dat het zo goed gaat. Hebben ook nu weer genoten van een prachtige dag en een heerlijke temperatuur. 24 graden. Wel leuk om op het dak van je hotel zo te kunnen genieten van zon en uitzicht. Vanmiddag zijn ze in de stad geweest en hebben gezellig op een terrasje gezeten en wat gedronken. De dagen gaan nu wel veel op elkaar lijken, maar ze kunnen ook niet veel anders. Het is overal drukte wat carnaval aangaat en dan zoek je de rust op. Ze zijn ontzettend dankbaar, maar verlangen er naar om volgende week weer naar huis te kunnen. In elk geval hebben ze daar voldoende kunnen rusten. Dat was tenslotte hard nodig. Gerard heeft nog laten horen hoe zijn stem weer veel krachtiger is. Ja, ja, het zit echt te komen hoor. Geweldig!!!!
Fit to fly
01-03-2017
Vanmiddag belde Carolien dat ze heel verheugend nieuws hadden. Ze moesten om 13.30 uur, onze tijd 14.30 uur bij de cardioloog zijn en deze was zeer tevreden over de situatie. Hij vertelde dat Gerard al van jongs af aan een zwakke klep gehad heeft. Echter, daar hoef je niet altijd last van te hebben.

En dat was bij Gerard overduidelijk. Hij is oersterk en leek onverwoestbaar. Maar toch, het noodlot sloeg toe en Gerard werd ontzettend moe. En iedereen maar denken dat hij veel te druk was. (En dat is hij ook hoor). En volgens de artsen was het griep.

De dokter zei, dat in dit geval de bacterie de rest gedaan heeft. Wat een ellende. Zijn leven hing met recht aan een zijden draad en we vinden het een wonder van de Heere God dat hij door de operatie heen gekomen is, terwijl zijn toestand uiterst slecht was. Dank, o dank aan onze God. Wat een trouw!!!!!

Er is nog een echo en een ECG gemaakt en beiden waren goed tot volle tevredenheid van de dokter. De cardioloog gaf ook toestemming om de vlucht naar huis te maken, maar het bewijs kan hij maandag pas geven. Zo'n bewijs heet fit to fly! En dan kan de ANWB aan de slag met het bekijken wanneer ze kunnen vliegen.

Maandag wordt ook de stollingstijd nog gecontroleerd i.v.m. de bloedverdunners. Maar nu gingen ze er nog lekker even op uit. De zon schijnt er heerlijk en daar genieten ze nu van de 27 graden. Dat zal thuis mogelijk wel tegenvallen, maar ja, dan beleef je weer andere dingen en ben je dankbaar weer thuis te zijn. Wie had dat gedacht na al die spanningen. En wat een rust voor zijn gezin en familie!!!!!!!
Spierkracht veel beter en ook stem wat krachtiger
28-02-2017
Ook deze dag zijn ze rustig opgestart. Hebben genoten van een heerlijk ontbijt en daarna hebben ze in de lounge beiden zitten lezen.
Dus, een rustige ochtend. Om 12.00 uur weer naar het ziekenhuis. Dat nam vanmiddag wel erg veel tijd in beslag.
Lang wachten en de vloeistof met antibioticum liep ook nog eens uiterst langzaam in. Jammer!!
Na vertrek uit het ziekenhuis hebben ze nog even naar corso gekeken. Je ontkomt daar niet aan, want het is alles carnaval wat de klok slaat. Ze zijn met een taxi weer naar huis gegaan. Het gaat met Gerard echt beter hoor.
Zijn spierkracht wordt veel beter en zijn stem wat krachtiger. Dankzij de zon ziet hij er ook goed uit.
Zijn grauwe kleur verandert in een bruine kleur.
De ANWB belde dat zij wel een plan wilde maken voor de terugreis van Gerard en Carolien.
Maar, wat bleek, zij kunnen nog niets beginnen daar de dokter eerst een bewijs moet geven waarin hij toestemming geeft voor de vlucht naar huis. En dat doet de dokter niet voor maandag. Dan krijgt Gerard zijn laatste antibioticum toegediend. En als het bewijs gegeven is dan moet de reis
binnen 72 uur plaatsvinden. Dus dat betekent eigenlijk dat ze tot hiertoe nog geen enkele duidelijkheid hebben wat betreft hun thuiskomst. De dokter moet ook bepalen of er een verpleegkundige meevliegt of dat er iemand geregeld wordt om te helpen met de bagage.
Morgenmiddag heeft Gerard een afspraak bij de cardioloog. Benieuwd wat hij daar gaat horen.
Hij zal vast heel tevreden zijn. Zondagavond hebben we alle reacties van de afgelopen week voorgelezen en dat meeleven vonden ze heel geweldig!!!! Als ze weer thuis zijn kunnen ze dit op hun gemak zelf nog weer eens doorlezen. Leuk hoor.
Naar het warenhuis
27-02-2017
Vanmorgen hebben Gerard en Carolien na een heerlijk ontbijt genoten van de rust. Beiden hebben zitten lezen. Rond 12.00 uur moesten ze weer in het ziekenhuis zijn en dat liep opnieuw weer ver uit. Jammer hoor. De verpleegsters vroegen aan Gerard of hij op het strand geweest was, omdat hij er zo gekleurd gaat uitzien. Ja, ja, onze nikker. Laat hem nu maar genieten samen met zijn Caatje. Ze zijn na het ziekenhuis bezoekje met een taxi naar de stad gereden, waar ze in een groot warenhuis wat rond gekeken hebben. Leuk voor Gerard, omdat Carolien er eerder al met de kinderen geweest is toen zij kort geleden ook in Tenerife waren. Ze hebben daar op het dak van het warenhuis gezellig een poosje gezeten en natuurlijk wat gedronken. Daarna zijn ze weer met een taxi naar huis gekomen. Het zijn maar kleine afstanden en een taxi kost weinig. Maar het is voor Gerard de enige manier om ergens te kunnen komen. Bij thuiskomst slaapt Gerard lekker een poosje en kijken ze samen wat naar TV. En elke avond kijken ze weer uit naar het diner. Gerard is intussen al een paar kilo aangekomen. Dat zal ons domineetje heel goed doen.
Goed verblijf
26-02-2017
Gerard en Carolien hebben na weer een goede nachtrust de ochtend thuis doorgebracht. Het gaat echt een stuk beter met Gerard. Hij is nu zelfs een boek gaan lezen wat ons verstand te boven gaat. Dat doet hij graag. En hij kraakt op die manier zijn hersenen. Dat is een duidelijke vooruitgang, want hij heeft ook de tijd gehad dat hij zelfs niet in zijn Bijbeltje kon lezen. Ja, daar kan je dan toch echt te ziek voor zijn. Ook zijn stem wordt weer krachtiger. Ze hebben vanmiddag lange tijd in het ziekenhuis gezeten . Hij kreeg een grote fles vloeistof met antibioticum en deze liep heel langzaam in. Maar.... voor onze Gerard geen probleem, hij doet zijn ogen dicht en slaapt als een roos. Carolien heeft ondertussen een boek zitten lezen, maar ook dan is 2.30 uur wel erg lang. Ze zijn daarna korte tijd naar de stad geweest en zijn al spoedig weer naar het park gegaan voor hun hotel. Daar was het lekker rustig. Het is een wonder van de Here God dat Gerard zo voorspoedig opknapt. Gezien de eerste dagen is er een over duidelijk verschil. Zelf zijn ze blij dat ze nog een weekje in Spanje zijn, waar het ook een heerlijke temperatuur is en ze dus veel buiten kunnen verblijven. Dat zullen ze hier zeker gaan missen. Het zal nu ook de laatste volle week zijn van hun verblijf in Tenerife. We zullen zeker in de loop van de week gaan horen wanneer en hoe ze na 6 maart weer naar huis komen. Vanaf die datum zijn ze echt definitief uit het ziekenhuis ontslagen. Geen A.B. kuur meer. Wat een uitkomst. Gerard eet heel goed. Geniet met Carolien van het uitgebreide ontbijt ,s morgens en ,s avonds van een heerlijke maaltijd, waarbij ze van alles kunnen nemen. Wat een verwennerij!!! Carolien geniet als ze Gerard met het eten zo ziet genieten, want in het ziekenhuis smaakte er niets. Dat komt ook door de hoeveelheid medicijnen die hij gebruikte, maar nu gaat het een stuk beter. Dus met nieuwe moed en vast vertrouwen gaan we met hen en zeker met de Here God de nieuwe week in.
Nog 9 keer te gaan
25-02-2017
Gerard en Carolien hebben na een goede nachtrust beiden genoten van een heerlijk ontbijt. Het is alles carnaval wat de klok slaat. Ze hebben beiden gekeken naar een kinderoptreden. Ze vonden het heel mooi. Ze hebben zich heel rustig gehouden en zijn op de afgesproken tijd weer naar het ziekenhuis gegaan. Vanaf nu hebben ze nog 9 keer voor de boeg. Vanuit het ziekenhuis zijn ze lopend naar de stad gegaan, dat is vrij dichtbij. De weg daarheen loopt een beetje af. Daarom gaan ze met een taxi terug. Na thuiskomst heerlijk gerust. Daar is Gerard dan ook hard aan toe. Het is al geweldig dat ze samen toch het 1 en ander kunnen ondernemen. Dus...we houden met elkaar de moed erin.
Lopend naar het ziekenhuis
24-02-2017
Wat geweldig om ook nu weer te horen dat Gerard en Carolien dus beiden goed geslapen hebben. Ja, want ook Carolien heeft het hard nodig! Ze hebben beiden vanmorgen op het dakterras van het hotel gezeten.
Daar genoten ze van het prachtige uitzicht over de hele stad en lagen ze in een heerlijke ligstoel te luieren. Het is er gelukkig prachtig weer en zo kan Gerard ook nog iets genieten van zijn vakantie, die toch in duigen gevallen was. Tussen de middag zijn ze LOPEND naar het ziekenhuis gegaan. Dit dacht Gerard wel te kunnen. Het is betrekkelijk dichtbij. Het ging ook goed, maar hij loopt wel heel langzaam. Maar toch...zo kom je er ook.
Terug zijn ze weer met een taxi gegaan omdat de weg oploopt en Gerard dat niet mag lopen van de dokter. Ze zijn toen naar de stad gegaan en daar heeft Gerard een kapper bezocht om zijn intussen lange haren te knippen.
De kapper vond het leuk dat hij ook bij hem kwam, want Carolien was er voor haar zelf al eerder geweest. Leuk om duidelijk te maken wat je met je haar wil. Juist omdat je de taal niet spreekt. Daarna hebben ze heerlijk op een terrasje in de zon gezeten en genoten van alles en iedereen die langs kwam. Alleen maar kijken kan ook een gezellige bezigheid zijn. Vervolgens gingen ze weer met de taxi huiswaarts. En ja hoor, Gerard heeft daarna als een roos geslapen. Dat zal hem zeker goed doen. Zo zien we dat het langzaamaan toch wel iets vooruit gaat. Opnieuw dus volop reden om de Here God te danken.

Heerlijk gewandeld
23-02-2017
Gerard en Carolien hebben ook nu weer een 2-uur durend ziekenhuis verblijf achter de rug. Ze hebben van een heerlijke dag genoten. Hebben op een terrasje in de zon gezeten en een wandelingetje gemaakt in het park. Wat heerlijk voor ze. Morgen zitten ze te midden van de drukte van het carnaval wat dan los barst. Hopelijk kunnen ze toch wat rust vinden in het parkje tegenover het hotel waar ze verblijven. Wij zijn in elk geval dankbaar dat alles tot hiertoe goed gaat, hoewel Gerard erg vermoeid is. Onze gebeden blijven van het hoogste belang.
Gerard herstelt wel meer van de operatie-pijn, maar niet van zijn vermoeidheid.
22-02-2017
Deze dag is zo ongeveer verlopen als gisteren. Gerard heeft vannacht gelukkig weer goed geslapen. Wat een genot! Het bezoekje aan het ziekenhuis is ook weer gebeurd voor zijn medicijnen. Jammer dat het weer ook daar zo wisselvallig is. Gelukkig hebben ze nog en kleine wandeling kunnen maken.

De ANWB heeft weer gebeld en zijn heel belangstellend en vriendelijk.

Gerard herstelt wel meer van de operatie-pijn, maar niet van zijn vermoeidheid. Dit komt door het gebruik van de antibioticum en de andere medicijnen. Zo zie je dat het een soms aan het andere vastzit.

Maar we weten hem veilig in Gods trouwe Vaderhanden.
2e dag uit het ziekenhuis
21-02-2017
Vanmorgen liet Carolien weten dat ze beiden heerlijk geslapen hebben. Ze kregen in het hotel een kostelijk ontbijt. En daar scheen volop de zon. Dus gingen ze de dag met goede moed in. Gerard moest om 12.00 uur weer in het ziekenhuis zijn voor de A.B.-kuur. Ook zijn de krammen uit de wond verwijderd. Het weer veranderde drastisch vanmiddag. Ze hebben tussen de buien door een klein stukje gewandeld, daarna hebben ze allebei een poosje geslapen. Zo moet toch langzamerhand herstel plaatsvinden. Het is heerlijk te horen dat ze een beetje tot rust gaan komen.
Dank aan God. Hij heeft hen door alles heen geholpen.

Lekker gewandeld
20-02-2017
Nog een kort nabericht. Gerard is samen met Carolien een kleine wandeling wezen maken in het park voor het hotel. Daar hebben ze van genoten. Bij terugkomst heeft Gerard een uur lang als een roos geslapen. Ja, ja, dat zal hard nodig geweest zijn. Carolien liet weten dat er veel kaartjes zijn binnen gekomen. Dat vonden ze echt heel leuk. Mooi toch om te horen!!!!!
Ontslag uit ziekenhuis.
20-02-2017
Ontslag uit ziekenhuis. Wat een feest!!!!!

Gerard heeft zijn antibioticum vandaag gehad. Hij heeft tussen de middag gegeten en lekker een poos geslapen. Elke dag wordt hij om 12.00 uur weer in het ziekenhuis verwacht voor de medicijnen. Morgen worden de krammen verwijderd. Woensdag 1 maart moet Gerard weer voor controle bij de cardioloog komen.

De rit met de taxi naar het hotel is goed gegaan. Ze troffen een hogere taxi,
wat het in- en uitstappen makkelijk maakte. De grotere hotelkamer bevalt hen heel goed. Gerard ging vanmiddag samen met Carolien naar het park.
Dit ligt tegenover het hotel. Het is daar een prachtig park.

We zijn benieuwd hoe het allemaal verder gaat.
Verjaardag Carolien
19-02-2017
Wat fijn dat het met Gerard elke dag toch iets beter gaat. Ze zien er naar uit dat Gerard morgen weer mee mag naar het hotel. Hij snakt naar de buitenlucht. Direct voor het hotel is een prachtig park, waar hij heerlijk in het zonnetje kan zitten.
Voor hem goed aan te lopen, dus dat wordt genieten. Carolien heeft veel sms-jes gekregen voor haar verjaardag. Tot haar grote verrassing hebben de zusters vanmorgen voor haar gezongen. Heel leuk!! Vervolgens werden ze verrast door het bezoek van de pastor.
Hij heeft een van zijn vrouwelijke parochianen gevraagd om een appeltaart te maken.
En wat denk je? Deze kwam hij met een glunderend gezicht in het ziekenhuis brengen. Wat bijzonder he? We hebben vanavond aan Gerard en Carolien de reacties die op de blog stonden van de afgelopen week voorgelezen. Wat een bemoedigingen!!! Daarvoor moesten we iedereen hartelijk bedanken. Al die gebeden, kaartjes en het meeleven doet hen ontzettend goed. Ze vinden het hartverwarmend. De zusters vinden het jammer dat Gerard weg gaat, want ze vinden het een ontzetttend aardige man. Leuk te horen!! Maar ze zien hem toch elke dag terug, want Gerard krijgt op zijn eigen afdeling de antibioticum toegediend. En hij krijgt dan ook de wondverzorging. Dat is dan voor allemaal wel fijn. Ze zijn beiden de Here God dankbaar voor al het medeleven. Wat een liefde!!!
Maandag efinitief ontslagen uit ziekenhuis
18-02-2017
Nog even een berichtje.
Ook afgelopen nacht heeft Gerard goed geslapen. Geweldig, vergeleken met de afgelopen weken.Gerard en Carolien zijn blij nu ze maandag een grotere kamer krijgen in het hotel.Ja, Gerard wordt dus echt maandag ontslagen. Het zal ook wel vreemd zijn.Maar wat fijn om weer samen met Carolien te zijn.
Antibiotica kuur afmaken
17-02-2017
Nu voor deze avond het laatste nieuws.Carolien belde dat de artsen van de ANWB overleg gehad hebben met de cardioloog van het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem. Deze heeft aangeraden om de antibioticum kuur af te maken in Spanje, om reden dat de ziekenhuizen geen patienten willen opnemen die eventueel besmet kunnen zijn met de MRSA bacterie. Carolien krijgt nu vanaf maandag een grotere hotelkamer in het hotel waar ze nu verblijft.Ze zijn met deze oplossing nu tevreden. Gerard moet wel dagelijks vanuit het hotel met een taxi naar het ziekenhuis om daar de antibioticum toegediend te krijgen. Deze kuur duurt tot 6 maart.Dus zijn ze voorlopig nog niet terug.
Onzekerheid
17-02-2017
Nu een heel lastige wending in het verhaal van gisteren, waar we eigenlijk zo blij mee waren.Dit verhaal hangt weer in de lucht. Gerard zou nu maandag met ontslag moeten,maar het is nog volkomen onduidelijk welke stappen er dan genomen gaan worden. Het drukke overleg met de ANWB gaat maandag pas weer door.Het plan wat er lag valt waarschijnlijk in duigen.
Opnieuw moeten we afwachten wat de situatie nu echt gaat worden.In elk geval zijn we wel blij dat Gerard ook vannacht goed geslapen hebt. Heel belangrijk om op krachten te komen.

Nu even heel wat anders. Carolien hoopt zondag jarig te worden en hoe mooi zou het zijn als we met zoveel mogelijk mensen haar een kaart sturen voor haar verjaardag. Dat is toch gelijk ook een geweldige bemoediging!!!!!
Er komt nu zoveel op haar af. Als u een kaartje wil sturen is het het beste deze kaart naar haar huis te sturen.

Hier volgt het adres:

Carolien Vrooland
Rembrandtlaan 382
3362 AN Sliedrecht

S.v.p. ook voor Gerard geen kaarten meer sturen naar het ziekenhuis in Spanje.Het verblijf daar is nu onzeker. Deze kunt u dan het beste naar zijn huisadres sturen!!
Heel goed nieuws
16-02-2017
Vanavond heeft Carolien laten weten dat de ANWB heeft besloten dat volgende week woensdag Gerard naar Nederland komt. Er komt dan een ambulance naar het ziekenhuis en dan wordt Gerard vervoerd naar het vliegveld in Tenerife. Daar gaan ze onder begeleiding met een speciale vlucht naar Schiphol.Daar staat dan weer een ambulance klaar om Gerard naar een ziekenhuis te vervoeren.Welk ziekenhuis is nog onbekend, dat gaan we nog een keer horen. Dit is in elk geval al een prachtig bericht.

Als er mensen zijn die Gerard nu nog een kaart willen sturen doet dit dan niet naar Spanje, maar naar zijn huisadres, omdat nu nog niet bekend is naar welk ziekenhuis Gerard gaat.

Adres:
G. Vrooland
Rembrandtlaan 382
3362AN Sliedrecht
Vooruitgang
16-02-2017
Heerlijk dat we van Carolien hoorde dat Gerard een redelijke nacht gehad hebt.

Dat gaat er dan in elk geval beter uitzien.

Het ging vandaag gelukkig weer iets beter. Gerard heeft op de gang gewandeld en trap gelopen.

Hij voelt zich nog wel wat onzeker, maar dat is niet vreemd.

De bloeddruk gaat weer omhoog en daar is hij blij mee.

De ANWB neemt vanavond nog contact op met Carolien.

Het blijft dus even spannend wat dat gesprek gaat opleveren.

Tot en met maandag moet Gerard zo wie zo in het ziekenhuis blijven.

We zijn heel erg benieuwd hoor!!!!!

We bidden of de Here God de juiste weg wil wijzen. Alleen dan komt het allemaal goed!!!
Toestand Gerard
15-02-2017
Gerard heeft een goede nacht gehad.
Helaas werd hij vanmorgen in de badkamer onwel door een veel te lage bloeddruk.
Daardoor heeft hij bijna de hele dag op bed gelegen.
Aan het eind van de middag heeft Gerard weer opgezeten en dat is goed gegaan.
De dokter gaat nu zijn medicijnen aanpassen.
Onze gebeden zijn van veel belang
14-02-2017
Gerard heeft een redelijke nacht gehad. Jammer, dat we ook nu niet kunnen zeggen dat hij een "heerlijke" nachtrust gehad heeft. De cardioloog is langs geweest en controleerde de hartslag. Deze was goed. Je bent nu met alles wat positief klinkt "blij".

Regelmatig heeft iedereen kunnen lezen dat Gerard het zwaar heeft en erg moe is. Mogelijk denkt iemand dat het nu toch elke dag wat beter moet gaan. Ja, dat is zeker zijn harte-wens, maar helaas. Gerard was de laatste weken voor de operatie heel hard ziek en ongelooflijk moe, m.a.w. uitgeput. Toen zag de situatie er niet rooskleurig uit, integendeel zelfs. En in die toch slechte conditie moest hij een 5-uur durende hartoperatie ondergaan. Iedereen begrijpt dan dat je daar nog verder op achteruit gaat. Maar je wordt na zo'n operatie niet met rust gelaten. De therapie volgt dan en die is niet mals. Het kost Gerard al zijn krachten en eindigt dan de dag weer in extreme moeheid. Dit schrijf ik nu om duidelijk te maken waarom er steeds weer staat, dat Gerard zo moe is.

Ieder zal nu begrijpen dat onze gebeden voor Gerard van veel belang zijn. En hij is ook heel dankbaar voor het vele meeleven en voor onze gebeden. Dat bemoedigt hem bijzonder.

Maar, ook vragen wij uw gebeden voor Carolien. Wat is het moeilijk om in deze situatie zo je machteloosheid te ervaren. Ze zou hem zo graag willen helpen en ze doet zo haar best om hem in alles bij te staan, en toch, wat lastig. Dus ook onze Carolien heeft onze steun en meeleven hard nodig. Ze kan het wel aan, maar vindt het ook heel zwaar. En hoe eenzaam kan het dan aanvoelen als je samen zo ver van huis bent. Maar ze is een "bikkel" hoor!!!!!
Uw reacties doen Gerard en Carolien zeer goed.
13-02-2017
Wat een geweldig bericht dat Gerard afgelopen nacht heerlijk geslapen heeft. En hoe hard was dat nodig, want hij is nog steeds ontzettend moe. Gelukkig loopt alles wel volgens het schema dat bij deze operatie past.

De ANWB heeft nog geen duidelijkheid wanneer Gerard terug komt. Zijn situatie is nog heel onstabiel.

Carolien heeft contact gehad met de huisarts in Sliedrecht. Hij is heel erg geschrokken van het gebeuren. En was erg begaan met hen. De huisarts hier is nu aanspreekpunt met de ANWB en andersom. De dokter wil zelf elke vrijdag bellen om op de hoogte te blijven van het verloop van alles. Gerard krijgt nu nog 2 x per dag antibioticum.

We hebben gisteravond aan Gerard en Carolien vele reacties voorgelezen die binnen gekomen zijn via de blog. Ze vonden het hartverwarmend en zijn heel dankbaar voor het vele meeleven en vooral meebidden. Vandaag kregen ze weer een stapel kaarten. Wat ontzettend leuk en bemoedigend. En ja, dat doet hen natuurlijk heel goed. En dat hebben ze beiden hard nodig.

Ook hierin zijn we met hen de Heere God dankbaar voor Zijn liefde en trouw. Gerard is rustig en weet zich veilig en geborgen in de doorboorde handen van zijn Heiland. Dat geeft ons ook rust. Heerlijk!!!
Pastor bezoekt Gerard dagelijks
12-02-2017
Gerard heeft een lastige nacht gehad i.v.m. darmproblemen. Dit is gelukkig allemaal weer goed gekomen.

Hij krijgt elke dag bezoek van een pastor die met Gerard in het Spaans het Onze Vader bidt. Dit gebed heeft Gerard ook op een kaartje van hem gekregen. Vanwege de taalbarriere kan er bijna geen echt gesprek plaatsvinden.

Vanmorgen hoorde Carolien dat de tijdsduur van 4 weken antibioticum ingegaan is vanaf de operatiedag. Dit betekent dat Gerard vanaf maandag al een week achter de rug hebt.

Verder wachten we af wat nog weer komen gaat.
Gerard heeft geen pijnstilling gevraagd
11-02-2017
Gerard heeft een redelijke nacht gehad. Hij heeft vanmorgen 4 x de trap opgelopen en heeft deze morgen nog geen pijnstilling gevraagd. Hij heeft wel de basispijn natuurlijk.
Om 12.00 uur hebben ze samen in het ziekenhuis hun kinderen, Tjeerd en Lonneke uitgezwaaid.Die vertrokken weer naar het vliegveld om huiswaarts te keren. Dit zal ook wel even vreemd zijn.Zeker ook voor Carolien. Van de ANWB hebben ze gehoord dat Gerard zeker niet voor 20 februari naar huis mag. Dit betreft natuurlijk het vliegen. Mogelijk krijgen ze volgende week meer zekerheid. Ze blijven afhankelijk van het overleg tussen de verzekeringsarts van de ANWB en de arts(en) in Tenerife.

Uitslag hartklep
10-02-2017
Gerard heeft een goede middag gehad. Vandaag heeft hij minder pijnstilling nodig gehad. Hij heeft onder begeleiding van een fysiotherapeut de trap weer opgelopen en met de lift weer naar beneden.
Hij mag nu zelf op de gang lopen. De internist is vanavond langs geweest en had de uitslag van het onderzoek van de hartklep binnen. Op de verwijderde hartklep zijn sporen gevonden van de bacterien,die de endocarditis veroorzaakt heeft. Dit houdt in dat Gerard nu nog 4 weken moet worden doorbehandeld met antibioticum via het infuus. Echter is het nog onbekend of Gerard al die tijd daar moet blijven of dat het mogelijk is dat de behandeling in Nederland kan worden voortgezet. Dat is nog afwachten.Gerard heeft deze week weer veel kaarten gekregen, waar hij heel blij mee is.Ook dat is voor hem heel bemoedigend.
Gerard revalideert
10-02-2017
Een heerlijk bericht dat Gerard vannacht voor het eerst goed geslapen heeft. Ondanks dat is hij nog steeds erg moe en heeft hij veel pijn.

De dokter is bij hem geweest en vertelde dat het echt bij deze operatie hoort. Hij legde hem uit wat hij zoal gedaan had. En ja, dan is het ook begrijpelijk.

Vanmorgen moest hij de trap oplopen en met de lift naar beneden. Dit om voorovervallen te voorkomen, wat heel gevaarlijk zou zijn in zijn geval. Vanmiddag moet hij nogmaals de trap op en 3x de gang doorlopen. Dat is een pittige opgave als je al zo moe bent. Daarna mag hij rusten.
Gerard krijgt therapie
09-02-2017
En ja hoor, Gerard zat weer in zijn relax-stoel.

De pijn is nog steeds heftig, maar bij deze operatie heet dat "normaal".

Maar met de pijnbestrijding gaat het wel beter. Gerard moet twee maal per dag lopen.

Hij krijgt ook therapie om zijn longfunctie weer goed te krijgen.

We zijn in elk geval de Here God dankbaar dat het naar omstandigheden goed gaat.

Verder wachten we rustig af.

Pittig programma
08-02-2017
Carolien heeft nog laten weten dat Gerard vanmiddag nog een poosje heeft kunnen slapen.

Daarna heeft hij in de stoel gezeten en met Tjeerd op de gang gelopen.

Dat is gelukt maar is wel zwaar. Het is best een pittig programma wat ze moeten volgen.
Gerard heeft het zwaar
08-02-2017
Gerard heeft het behoorlijk zwaar, maar dit schijnt toch het normale verloop te zijn passend bij deze operatie.

Hij heeft een lastige nacht gehad. Vanmorgen is hij met hulp van een verpleegkundige gedouched. Gelukkig is hij van de verschillende drains verlost. Hij krijgt nog steeds pijnstilling en gaat door met antibioticum via infuus.

Gerard moet veel opzitten en vanmiddag op de gang lopen. Dit schema hoort bij de hartoperatie. En dat alles om complicaties te voorkomen.
Gerard weer terug op kamer
07-02-2017
Nog een kort berichtje van Carolien.

Gerard ligt inderdaad weer op zijn eigen kamer. Ze zijn vanmiddag weer bij hem geweest.

Hij zat weer op. Voelde zich vanmorgen iets beter dan vanmiddag. Gerard heeft het heel zwaar!!!!

Dat is natuurlijk voor Carolien en de kinderen niet makkelijk om aan te zien.

Kreeg extra pijnstilling. We hopen met elkaar dat het de komende nacht beter zal gaan.

Morgen horen we weer verder.

Het gaat naar omstandigheden goed.
07-02-2017
Vanmorgen zijn Carolien, Tjeerd en Lonneke weer bij Gerard geweest.
Het gaat naar omstandigheden goed. Hij heeft vanmorgen met alle toeters en bellen in de stoel gezeten.
Dat viel niet mee. Helaas is de nacht ook heel lastig voor Gerard geweest.
Als alles goed blijft gaan mag hij vanmiddag naar zijn eigen kamer terug.
Mag dan eerst een paar uur slapen, maar moet daarna weer uit bed.
In de stoel zitten is namelijk van veel belang voor zijn longen.

De ANWB heeft iedere dag contact met Carolien. Zij mag met de kinderen i.v.m. de taalbarriere de hele dag in het ziekenhuis in- en/of uitlopen. Daar zijn ze wel blij mee.
Mogelijk komt er vanavond nog een nagekomen berichtje.
Ze zijn heel blij met het prachtige weer daar. Het is 24 graden. Kostelijk toch?
Gerard al wat beter
06-02-2017
Carolien is net terug van een bezoekje aan Gerard. Ze is 20 minuten bij hem geweest.
Tjeerd en Lonneke zijn de laatste 10 minuten bij hun vader geweest.
Ze troffen Gerard nu heel wat beter aan, ondanks de toeters en bellen.
Hij is bij kennis en heel rustig. Zijn toestand is stabiel en er zijn tot hiertoe geen complicaties.
Gerard probeert ook wat te praten. Tegen de operatie-pijn op zijn borst kreeg hij een pijnstiller.
We hopen van harte dat hij komende nacht wat kan slapen. Die rust heeft hij hard nodig.
Dit is dus voor vandaag het laatste berichtje.
Operatie geslaagd
06-02-2017
Zojuist het verlossende bericht gekregen dat de operatie geslaagd is.
Dank aan onze GOD. Hij heeft tot hiertoe het leven van Gerard gespaard.
De hartchirurg heeft verteld dat hij een mechanische klep geplaatst heeft.
De klep die hij verwijderd heeft wordt opgestuurd voor onderzoek.
Dit is nodig om te weten hoe lang hij met de antibioticum moet doorgaan.
Carolien is bij Gerard geweest, maar is erg geschrokken. Hoe kan dat ook anders.
Hij ligt met allerlei toeters en bellen en dat is heel naar om te zien.
Ook Lonneke en Tjeerd mochten even bij hun vader kijken.
Gerard was misselijk en leek benauwd. Carolien hebben we verteld dat ze daar
goed genoeg weten wat ze er aan moeten doen en dat Gerard hier zelf echt niets van weet later.
Dat was in elk geval een opluchting. Vanavond om half zeven mogen er 2 personen op bezoek.
Morgenochtend mogen ze ook een half uurtje op bezoek komen.
Als alles goed blijft gaan zou Gerard morgenmiddag weer naar zijn eigen kamer kunnen.
Dat hopen we dan van harte, want dat is een goed teken.
Voorlopig zijn onze gebeden hard nodig voor een voorspoedig herstel.
Immers, onze God wil ook gebeden zijn. En wat zijn we dankbaar dat Gerard zich ook door alle gebeden gedragen weet.
Dit is zeker nodig voor Carolien, hun gezin en familie.
Voorlopig is dit hetgeen we weten.
Laatste nieuws voor de operatie
05-02-2017
Hier komt nu het laatste nieuws voor de operatie.

Vanmorgen is de narcotiseur bij Gerard geweest en vertelde dat de operatie 4 tot 5 uur kan duren.
Daarna is er een mevrouw geweest uit Finland die al enkele jaren in het ziekenhuis werkt. Zij vertelde dat Gerard geopereerd gaat worden door een heel ervaren hartchirurg van 65 jaar. Deze heeft al vele operaties verricht en doet dat op een heel speciale wijze. Zijn hart wordt namelijk niet helemaal stilgelegd. Een hartchirurg uit Denemarken is speciaal komen kijken naar zijn operatie-techniek. Hij staat bekend als een van de beste hartchirurgen, aldus deze mevrouw.

Ook daar is evenals in Nederland een grote wachtlijst. Echter Gerard is er tussen gezet. Dit omdat hij uit het buitenland komt en niet mag vliegen.

Carolien mag morgenochtend om 8.00 uur gedag komen zeggen, onze tijd 9.00 uur. Ze mag met de kinderen wachten op de kamer van Gerard, want na de operatie komt de chirurg zelf vertellen hoe alles verlopen is. Andere doktoren maken het werk bij Gerard af en sluiten de wond. Na de operatie mogen ze Gerard even zien en 's avonds mogen ze dan op bezoek komen.

De tweede dag na de operatie gaat hij als het volgens plan verloopt op de stoel en moet dan met gekruiste armen zitten. Ook krijgt hij een apparaatje om in te blazen i.v.m. de longfunctie. De eerste week moet hij in het ziekenhuis blijven, maar mogelijk ook langer omdat hij nog steeds antibiotica door moet gebruiken. Vervolgens mag hij na ontslag niet naar huis, omdat hij nog steeds niet mag vliegen. Hij gaat dan waarschijnlijk met Carolien samen naar een hotel. Dit gaat allemaal in overleg met de ANWB. Dus dat wachten we rustig af.

Gerard en Carolien zijn ontzettend dankbaar met alle meeleven en meebidden. Ook de reacties op de blog zijn zeer bemoedigend en zijn aan hen voorgelezen. Om stil van te worden, zeggen Gerard en Carolien.

Gerard ziet het allemaal in rust en vertrouwen tegemoet en hoe het ook zal gaan, het is goed, want GOD is goed!!!!!!!

Tot zover het nieuws van deze dag.
Operatie Gerard maandag om 9:30
04-02-2017
Nu weer belangrijk nieuws.

Carolien liet weten dat Gerard maandagmorgen om 8.30 uur geopereerd wordt. LET OP!!! Dat is onze tijd: 9.30 uur!!!

De buurman die bij Gerard lag is vanmorgen ontslagen. Feest voor die meneer. Voor Gerard is het nu wel weer rustig. Hij heeft fijn met deze man gesproken. Maar ... hij werd er wel moe van.

Nu zien ze uit naar de komst van zoon Tjeerd, die morgen hoopt aan te komen.
Gerard is blij om hem nog voor de operatie te ontmoeten.

Verder is er geen nieuws te melden.
Dankbaar voor het medeleven
03-02-2017
Zojuist contact gehad met Carolien. Gerard heeft vannacht goed geslapen, dit is jammer genoeg al even geleden. Een goed teken.

Hij heeft nu een nieuwe patiŽnt op de kamer gekregen. Het is een Fin. Hij moet nu alles in het Engels doen, wat op den duur wel vermoeiend wordt.

Carolien en Lonneke zijn regelmatig een poosje op bezoek. Dan gaan ze weer even wat anders doen. Ze willen voorkomen dat het voor Gerard te veel wordt. Heel fijn dat hun oudste zoon Tjeerd zondag op Tenerife aankomt. Lonneke heeft bijgeboekt en blijft tot donderdag. Heel mooi dat ze elkaar zo afwisselen.

De dokter is nog even langs geweest en zei dat de operatie maandag plaats vindt. Dan zal in elk geval toch het bloed wat voor Gerard nodig is wel binnen zijn.

De eerste kaarten zijn vandaag binnen gekomen. Deze zijn dan in elk geval 8 dagen onderweg geweest. En dan gaat het over luchtpost. Jammer dat het dan nog zo lang duurt. Gerard was er ontzettend blij mee. Ze zijn heel dankbaar voor het vele meeleven. Dat doe je toch goed!!!!!!

Horen we de tijd van de operatie dan vermelden we dat natuurlijk.
Operatie op maandag
02-02-2017
Lieve allemaal.

Vandaag echt spannend nieuws.

Hoewel Gerard en Carolien gisteren bekend waren met het feit dat Gerard vrijdag of maandag geopereerd gaat worden, is dit niet verder bekend gemaakt i.v.m. het feit dat het nog onzeker was betreffende de toestemming van de artsen uit Nederland.

Er is dus overleg geweest met drie artsen in Nederland en zij hebben hun toestemming gegeven voor de operatie in Tenerife.

Dat vonden zij unaniem het beste voor Gerard.

We weten nu, dat de operatie maandag gaat plaats vinden.

Hij krijgt een openhart operatie, dat is een zware operatie die 3 tot 5 uur kan duren.

Daarna moet hij 1 of 2 dagen, afhankelijk van de toestand verpleegd worden op de intensive care.

Daarnaast blijft hij behandeld worden voor de endocarditis. De antibioticum gaat dus door, maar de hoeveelheid is wel verminderd.

Lonneke gaat bijboeken en blijft dus langer bij Carolien. Dit is voor alle drie heel fijn.

Jullie begrijpen dat het voor hen een heel gebeuren is en dat ze ons gebed en ondersteuning heel hard nodig hebben.

Dit worden voor hen zware dagen.

De tijd van de operatie is nog niet bekend. Als we dit door krijgen volgt er nog een berichtje.Hartspier en vaten goed, hartklep slecht
31-01-2017
Reden tot dankbaarheid. Gelukkig heeft vanmorgen de hartkatheterisatie bij Gerard plaatsgevonden. Het onderzoek is goed verlopen. Het blijkt dat de hartspier en de vaten goed zijn. Dit moesten ze weten i.v.m. de operatie van de hartklep. Deze is slecht.

Alles moet tenslotte voorkomen dat er zich geen complicaties voordoen tijdens de operatie. De behandeling richt zich op de endocarditis en de artsen gaan nog met elkaar in overleg voor verdere behandeling.

Mochten er nadere berichten komen dan vermelden we dit.
Onderzoek uitgesteld
30-01-2017
Jammer, jammer. Het onderzoek gaat niet door. Gerard lag klaar om het onderzoek te ondergaan. Was dus voorbereid, maar helaas!!!

De dokter in Tenerife had geen medisch rapport opgestuurd naar de ANWB-arts in Nederland. En die dokter moet daar echter toestemming voor geven. De arts die het door had moeten sturen is er pas vanavond weer. Mogelijk wordt het onderzoek nu morgen gedaan, maar het kan zo maar zo zijn dat het woensdag wordt. Dus voor Gerard en Carolien heel teleurstellend.

Het onderzoek is een hartkatheterisatie via de lies. Verder zijn ze heel rustig en ervaren de nabijheid van de Heere God. Ze zijn heel blij met alle meeleven en de gebeden die voor beiden worden opgezonden. En jullie begrijpen dat die gebeden hard nodig zijn.
Afwachten
28-01-2017
Bericht gehad van Carolien.

De dokter is langs geweest en Gerard krijgt voorlopig nog 2 weken antibioticum via het infuus.

Maandag krijgt hij een hartonderzoek dat bepalend is voor de verdere behandeling.

Dus moeten we weer afwachten.
Het gaat een beetje beter
27-01-2017
Lieve allemaal,
Vanmorgen hebben we een telefoontje gehad van Carolien. Gerard is nog steeds erg moe en zwak, maar hij is al beter dan hij geweest is. Het weekend is het afwachten. Gerard gaat nu gewoon even door met antibioticum.

De kaarten die verstuurd worden kunnen het beste per luchtpost verzonden worden. Dit duurt dan 5 tot 8 dagen. Anders kan het een paar weken duren.

Mochten er zich bij Gerard veranderingen voor doen, dan zullen we zeker de informatie doorgeven. Zo niet, dan is er geen nieuws te melden.
Adres
26-01-2017
Vandaag is er weinig nieuws te vermelden. De internist is bij Gerard geweest.

Hij vertelde dat hij nog 3 of 4 dagen moet doorgaan met de antibiotica.

Dinsdagmiddag komt de cardioloog er bij. Dan horen ze mogelijk wanneer en waar

Gerard geopereerd zal worden. Toch ginds of in Nederland? Blijft nog even spannend.

Hier volgt nog het adres waar vele mensen om gevraagd hebben.


Gerard Vrooland

Room 111

Hospiten Rambla

Rambla de Santa Cruz 115

38001 Santa Cruz de Tenerife


Van ons een hartelijke groet en weet dat Gerard en Carolien heel blij zijn met al het medeleven.

Hartelijke groet van ons,
Joke en Bets


Operatie is nu wel zeker
25-01-2017
Lieve meelevende en biddende mensen,

tot nu toe is er nog niets bekend wat betreft het bloed- en oogonderzoek. De uitslag hiervan is namelijk belangrijk voor de juiste diagnose en behandeling. We begrepen nu ook van Carolien, dat Gerard geen onderzoek heeft gehad van de binnenkant van zijn hart. Ze hebben van buitenaf al voldoende kunnen zien.

Een operatie is nu wel zeker, maar deze kan pas plaats vinden als de infectie volledig over is. En daarvoor krijgt Gerard een stevige dosis antibiotica.

Gerard ligt in een gespecialiseerde kliniek voor mensen met hartproblemen. Dus ligt hij op het juiste adres. Laten we allemaal bidden of Gerard daar dan ook verder af behandeld kan worden.

Er is dus nog een lange weg te gaan. Wat duurt wachten dan toch lang.
Voor Carolien bekijkt de ANWB per week hoe de situatie is voor het eventuele bijboeken van het hotel waar ze verblijft.

Wat spannend toch!!!!
Afwachten
24-01-2017
Bij Gerard is weer bloed afgenomen voor een reuma-onderzoek.
Dit onderzoek kan meer duidelijkheid geven betreffende het feit of het echt om endocarditis gaat.
Het kan heel belangrijk zijn voor de eindbeoordeling.
Hij krijgt om dezelfde reden ook nog een oog-onderzoek.
We moeten dus maar afwachten wat er allemaal uit gaat komen.
En hoe alles in elkaar zit snappen wij niets van. Maar de dokter gelukkig des te meer.
Hun dochter Rieneke gaat donderdag weer naar huis, maar hun oudste dochter Lonneke komt zaterdag.
Heerlijk voor beiden, maar zeker ook voor Carolien, omdat Gerard nog niet zo lang bezoek kan hebben.
Daar is hij nog veel te zwak voor.
Onderzoeken
23-01-2017
In principe gaat Gerard heel langzaam vooruit. Herstel zal veel tijd gaan kosten.

Zijn hart werkt niet goed is uit het onderzoek van het hart gebleken.

Dat onderzoek heeft Gerard namelijk vandaag gehad.

Echter, er zullen nog diverse onderzoeken volgen om de juiste diagnose te kunnen stellen.

Hij heeft nog steeds antibioticum via het infuus. De duur ervan is afhankelijk van bloeduitslagen.

Het blijft dus even spannend.
Dankbaar
22-01-2017
We hoorden dat de medicijnen voor Gerard zijn voet goed aanslaan. Hij gaat er minder last van krijgen.

Gerard en Carolien zijn heel dankbaar en ontroerd voor de enorme belangstelling. En zeker ook voor het feit dat er in diverse kerken, ook in de regio voor hen gebeden is.

Inmiddels is er de mogelijkheid om op de blog te reageren. Dan kunnen zij dit later terug lezen op de website. Het is op dit moment voor Gerard nog te veel.
Onderzoek Gerard waarschijnlijk pas dinsdag
22-01-2017
We hebben van Carolien gehoord dat ze samen met Rieneke een ander hotel hebben gevonden.
Veel beter, heerlijke bedden en een lift. Dat is voor Carolien hard nodig.
Ze kunnen hier voorlopig tot en met woensdag blijven en de eigenaar van het hotel doet zijn of haar uiterste best nog wat voor ze te regelen.
Hopen en bidden dat ze daar kunnen blijven. Het ligt namelijk ook op loopafstand van het ziekenhuis.
Dat kan niet beter.

Het onderzoek voor Gerard dat voor maandag was afgesproken wordt waarschijnlijk dinsdag.
Gerard heeft ook een ontsteking aan zijn voet (jicht), waar hij veel last van heeft, maar dus ook medicijnen krijgt.
Mogelijk een gevolg van het beestje in zijn hart denkt de dokter.

Gerard heeft op zijn kamer een mooie relax-stoel staan en heeft daar inmiddels ook in gezeten.
Heerlijk zo even van je bed af te kunnen. Hopelijk gaat het zachtjes aan wat vooruit.
Hij is nog wel steeds erg moe!!
Gerard krijgt onderzoek naar de binnenkant van zijn hart
21-01-2017
Gisteren 20-01-2017 heeft Gerard nog bezoek gehad van de internist. Een vriendelijke man. Deze heeft afgesproken dat hij a.s. maandag een onderzoek krijgt van de binnenkant van zijn hart. Dit onderzoek schijnt van groot belang te zijn om te kunnen constateren hoe het verder moet met de behandeling. Hij gaf o.a. aan dat een operatie mogelijk is.

Heel spannend voor hen beiden. Ze zijn heel dankbaar te weten dat er voor hen gebeden wordt. En dat is gezien de situatie nu beslist niet overbodig.

Hun dochter Rieneke is inmiddels ook bij haar vader geweest en zijn blij en dankbaar met die ontmoeting. Het is voor Carolien fijn nu Rieneke bij haar is en zij samen de dingen kunnen bespreken.
Ze hebben helaas een slecht hotel getroffen met slechte bedden, wat voor Carolien een ramp is.
ANWB weet er inmiddels van en vraagt even geduld om te zien hoe dit op te lossen.

Dus wachten we af wat nog weer komen gaat.
Gerard in ziekenhuis Tenerife
20-01-2017
Gerard en Carolien zijn op vakantie gegaan naar Lanzarote. Gerard was koortsig en moe, maar kreeg van de huisarts toestemming om te gaan.
Ze hoopten dat Gerard daar tot rust zou komen en zou opknappen.

Echter dat liep anders.
Hij kreeg hoge koorts en belandde bij een arts, die hem direkt doorstuurde naar het ziekenhuis. Daar mocht hij niet meer weg. Hij kreeg een infuus en onderzoeken werden gestart. Het bleek al snel dat hij een ontsteking had, maar het was niet duidelijk waar. Er werd ook een bloedkweek gedaan.

Na 5 dagen was de uitslag bekend en kreeg hij de juiste antibiotica.
Verder is hij door de scan geweest en is er een echo van zijn hart gemaakt.
Daaruit bleek dat hij een ontsteking heeft aan een hartklep en dat deze ook lekt.

Omdat de artsen de binnenkant van zijn hart willen bekijken en in Lanzarote de apparatuur daar niet voor is, moest hij overgevlogen worden naar Tenerife. Dat is vandaag, vrijdag gebeurd. De vlucht was met een klein prive vliegtuigje onder begeleiding van twee verpleegkundigen.

De reden dat hij niet naar Nederland mag vliegen is, omdat de luchtdruk te hoog is en dat is levensbedreigend.

De reis is goed gegaan en Carolien heeft een kamer in een hotel gekregen dat met de taxi 10 minuten rijden is van het ziekenhuis. Haar dochter Rieneke komt ook vandaag over, wat voor Carolien heel fijn is.

Gerard is heel moe en daarom een vriendelijk verzoek om niet via de mobiele nummers van Gerard en Carolien contact te zoeken.

Berichten kunt u lezen op deze blog en als u wilt mag u hierop een reactie geven, zodat ze dat later kunnen teruglezen.

Als er meer bekend is gaan jullie het weer horen.