Home
Doelstelling
Help ons
Contact
Inloop
Kerk op straat
KopS agenda
Cursussen/boeken
Acties
Cursussen voor groepen en belangstellenden
Door ervaring tijdens het werk in de kroeg en op straat en in het proces van gemeentestichting en -opbouw zijn de onderstaande cursussen ontstaan. Die worden ook aangeboden aan mensen die niet bij Kerk op Straat horen.

Als je belangstelling hebt voor een cursus, neem dan contact met ons op. Alle cursussen die hier genoemd worden kunnen alleen op maandagavond worden gegeven. De start van een cursus hangt af van het aantal aanmeldingen.
Cursus "Wat is jouw plaats in de kerk?" (JPK)
Doel:
uitgaande van jouw karakter en oefeningen gaan we ontdekken wat jouw plaats in de kerk is als discipel van Jezus
Aantal lesavonden:
9
Start:
in overleg
Kosten:
25 euro per persoon. Indien buiten Sliedrecht: plus kilometervergoeding, hoofdelijk omgeslagen
Aantal cursisten:
12 - 20
Locatie:
in Pand 33 en buiten Sliedrecht in overleg te bepalen
Meer informatie:
gerard@pand33.nl 0184-413081
Bijbelbasiscursus (BB)
Doel:
het doornemen van de hoofdlijn van de boodschap in de Bijbel en ontdekken dat deze boodschap gaat over jouw leven.
Aantal lesavonden:
10
Start:
in overleg
Kosten:
25 euro per persoon. Indien buiten Sliedrecht: plus kilometervergoeding, hoofdelijk omgeslagen
Aantal cursisten:
max. 20
Locatie:
in Pand 33 en buiten Sliedrecht in overleg te bepalen
Meer informatie:
gerard@pand33.nl 0184-413081
Preekcursus voor gewone christenen (PC)
Doel:
uitgaande van de DVD van ds. Ron van der Spoel christenen door middel van onderwijs en praktijk trainen om te preken. Ieder maakt 2 preekjes van een kwartier. Totaal worden er 16 preekjes gehouden.
Aantal lesavonden:
12
Start:
in overleg
Kosten:
50 euro per persoon. Indien buiten Sliedrecht: plus kilometervergoeding, hoofdelijk omgeslagen
Aantal cursisten:
8
Locatie:
in Pand 33 en buiten Sliedrecht in overleg te bepalen
Meer informatie:
gerard@pand33.nl 0184-413081
Boeken: uitgaven van Gerard Vrooland
Strijd tussen aionen is qua opzet anders dan de meeste boeken over de Apocalyps.

In dit boek wordt Johannes voorgesteld als een levend persoon die in zijn ballingschap deze visioenen krijgt en ze verwerkt.

Op die manier zal het boek dichter bij de lezer komen.
In de Apocalyps wordt Johannes niet bewogen door zijn eigen diepste verborgenheden, maar door Gods diepe geheimen. Die mag hij beleven en daarin komen tegelijk ook zijn emoties en vragen naar boven. Die vragen overdenkt hij en bespreekt hij met de engel die hem de visioenen doorgeeft. Hij neemt ons mee in zijn zoektocht om de beelden te begrijpen. De uitleg daarvan ontstaat gaandeweg.

Het boek is te bestellen voor €17,50 bij CLC Nederland.
De kroeg als Gods akker vertelt hoe de schrijver tot de ontdekking kwam dat er veel meer zoekers en gelovigen zijn dan hij verwachtte.

Als dominee in een gewone kerk ervoer hij laksheid binnen de kerken en tot zijn verrassing geloof buiten de kerken.

Zo werd het werk in kroegen en straten zijn arbeidsveld.
Dit boek laat zien hoe Gods Geest verbindingen mogelijk maakt waardoor mensen in contact kunnen komen met hun Redder. Het vertelt hoe er kerkdiensten in een kroeg kwamen en hoe vanuit die contacten een gemeente is ontstaan: KopS, dat is Kerk op Straat.

Voor €15,95 is dit boek te bestellen bij uitgeverij Maarkamp.
Tijdens de ontwikkeling van Kerk op Straat (KopS) is een visie ontstaan over het functioneren van een gemeente.

Die visie is terecht gekomen in een werkboek:
Wat is jouw plaats in de kerk?
Mensen in een gemeente zijn verschillend en hebben verschillende gaven. Zo wil God hen inzetten voor de groei van zijn Rijk.

Om te ontdekken hoe God die mensen wil gebruiken, is de aansluiting bij het karakter van iemand essentieel. Het karakter van iemand bepaalt op welke plaats en hoe iemand zijn gaven gaat inzetten. Over de ontdekking van de verhouding karakter en gavengebruik gaat dit werkboek.

Het is voor €10 te bestellen bij Pand 33 (zie hieronder).
Pand 33
Kerkbuurt 264
3361 BN
Sliedrecht

Gerard Vrooland (gerard@pand33.nl, 0184-413081)