Home
Doelstelling
Help ons
Contact
Jongeren
Kerk op straat
KopS agenda
Cursussen/boeken
Foto's
Kinderfeestje
Kerk op straat
Omdat veel mensen wel bij Christus willen horen maar zich niet thuis voelen in een kerk, zoekt de beweging Kerk op Straat (KopS) in samenwerking met St. Pand 33 naar wegen om iets van "kerk zijn" te beleven buiten de traditionele kerkelijke vormgeving om. Als mensen liever thuis een groep willen vormen, doen we dat. Als we denken dat een aangepaste groep nodig is voor bepaalde mensen, vormen we zo'n groep. Zo is er een groep ontstaan voor mensen met een beperking.
Zie voor de zondagse samenkomsten: agenda
Kerk in de kroeg
Op 14 juni 2009 werd de eerste dienst in café Korevaar gehouden. Dat was toen zo’n succes dat een vervolg moest komen. Vanaf 6 september 2009 wordt er elke eerste zondag van de maand een Korevaardienst gehouden. Die dienst wordt bezocht door mensen die nooit of bijna nooit naar een kerk gaan.
Gemeenschap
Steeds meer mensen vinden het sowieso moeilijk om zich bij een groep aan te sluiten, in dat geval bezoeken we mensen aan huis om hun een minimale vorm van gemeenschap te geven.
Hulp vanuit KopS
De diaken van KopS en helpers vanuit St. Pand 33 verzamelen goederen voor mensen die in nood zijn geraakt. Vanuit KopS wordt ook pastorale hulp gegeven.
Hulp aan de armsten in India
Een groep mensen in KopS werkt samen met St. Pand 33 om kinderen en weduwen in India aan levensonderhoud te helpen. Op de jaarlijkse Late Summer Fair verkopen zij van alles voor dat doel.
Vriendenvloot
Voor gezinnen die niet met vakantie kunnen, organiseert Pand 33 een dagje uit. Een voorbeeld van zo'n actie is de Vriendenvloot. De Rotary van Sliedrecht doneert een bedrag en eigenaars met plezierjachten nemen deze gezinnen een dagje mee.
KopSraad
De KopSraad bestaat uit:
  • Remco Verloop
  • Arjan en Corina Zuidervliet
  • Derk-Jan en Margret van Wijk
  • Jeanet Hogendoorn
  • Gerard Vrooland
Onze diaken is:
  • Kees Hogendoorn