Home
Acties
Gespreksstof
Contact
Cursussen voor groepen en belangstellenden
We hebben in Pand 33 al verschillende keren de cursussen gegeven die je hieronder vindt.
Bij voldoende belangstelling geven we weer de cursus die verlangd wordt.
Wil je nadenken over je plaats in de gemeente van Jezus Christus, dan kunnen we ook de cursus die hierboven vermeld staat geven. Het zou mooi zijn als dat kan gebeuren met andere leden van je kerkelijke gemeente. Bel me, dan maken we afspraken.
Boeken: uitgaven van Gerard Vrooland
Strijd tussen aionen is qua opzet anders dan de meeste boeken over de Apocalyps.

In dit boek wordt Johannes voorgesteld als een levend persoon die in zijn ballingschap deze visioenen krijgt en ze verwerkt.

Op die manier zal het boek dichter bij de lezer komen.
In de Apocalyps wordt Johannes niet bewogen door zijn eigen diepste verborgenheden, maar door Gods diepe geheimen. Die mag hij beleven en daarin komen tegelijk ook zijn emoties en vragen naar boven. Die vragen overdenkt hij en bespreekt hij met de engel die hem de visioenen doorgeeft. Hij neemt ons mee in zijn zoektocht om de beelden te begrijpen. De uitleg daarvan ontstaat gaandeweg.

Het boek is te bestellen voor €17,50 bij CLC Nederland.
De kroeg als Gods akker vertelt hoe de schrijver tot de ontdekking kwam dat er veel meer zoekers en gelovigen zijn dan hij verwachtte.

Als dominee in een gewone kerk ervoer hij laksheid binnen de kerken en tot zijn verrassing geloof buiten de kerken.

Zo werd het werk in kroegen en straten zijn arbeidsveld.
Dit boek laat zien hoe Gods Geest verbindingen mogelijk maakt waardoor mensen in contact kunnen komen met hun Redder. Het vertelt hoe er kerkdiensten in een kroeg kwamen en hoe vanuit die contacten een gemeente is ontstaan: KopS, dat is Kerk op Straat.

Voor €15,95 is dit boek te bestellen bij uitgeverij Maarkamp.
Tijdens de ontwikkeling van Kerk op Straat (KopS) is een visie ontstaan over het functioneren van een gemeente.

Die visie is terecht gekomen in een werkboek:
Wat is jouw plaats in de kerk?
Mensen in een gemeente zijn verschillend en hebben verschillende gaven. Zo wil God hen inzetten voor de groei van zijn Rijk.

Om te ontdekken hoe God die mensen wil gebruiken, is de aansluiting bij het karakter van iemand essentieel. Het karakter van iemand bepaalt op welke plaats en hoe iemand zijn gaven gaat inzetten. Over de ontdekking van de verhouding karakter en gavengebruik gaat dit werkboek.

Het is voor €10 te bestellen bij Pand 33 (zie hieronder).
Pand 33
Kerkbuurt 264
3361 BN
Sliedrecht

Gerard Vrooland (gerard@pand33.nl, 0184-413081)