Home
Acties
Gespreksstof
Contact

Wie wil als vrijwilliger helpen?

Als jij onze Heiland lief hebt en je kunt onze doelstelling onderschrijven, neem dan contact op met Gerard Vrooland, 0184-413081 of mail naar: gerard@pand33.nl.
Ook als je aarzelt kun je gewoon contact opnemen. Er zal altijd eerst een gesprek volgen waarin we in alle rust kunnen overwegen of dit werk echt geschikt is voor jou.

Wie helpt financieel?

Uw financiële steun is onmisbaar voor het voorbestaan van ons werk.
U kunt u uw gift overmaken op rekening NL20RABO 0108040623 van de Rabobank t.n.v. Stichting Pand 33 (fiscaal aftrekbaar) en dan kunt u kiezen welk project van Pand 33 u wilt steunen:

  • Jeugdwerk
  • Sliedrechtse acties
  • Speciale doelgroepen
  • Steun armenzorg
  • Diaconaal werk
  • KopS (Kerk op Straat)

Nieuwsbrief

Mail gerard@pand33.nl als u nieuwsbrieven wilt ontvangen. U kunt kiezen voor

  • de nieuwsbrief van Kerk op Straat