Home
Acties
Gespreksstof
Contact
Kerk op straat
Omdat veel mensen wel bij Christus willen horen maar zich niet thuis voelen in een kerk, zoekt de beweging Kerk op Straat (KopS) in samenwerking met St. Pand 33 naar wegen om iets van "kerk zijn" te beleven buiten de traditionele kerkelijke vormgeving om. Als mensen liever thuis een groep willen vormen, doen we dat. Als we denken dat een aangepaste groep nodig is voor bepaalde mensen, vormen we zo'n groep. Zo is er een groep ontstaan voor mensen met een beperking.
Natuurlijk hebben we ook gewone kerkdiensten. Zie voor de zondagse samenkomsten: KopS agenda
Er is meer
Door de wereld
Gemeenschap
Steeds meer mensen vinden het sowieso moeilijk om zich bij een groep aan te sluiten, in dat geval bezoeken we mensen aan huis om hun een minimale vorm van gemeenschap te geven.
Hulp vanuit KopS
De diaken van KopS en helpers vanuit St. Pand 33 verzamelen goederen voor mensen die in nood zijn geraakt. Vanuit KopS wordt ook pastorale hulp gegeven.
Hulp aan de armsten in India
Een groep mensen in KopS werkt samen met St. Pand 33 om kinderen en weduwen in India aan levensonderhoud te helpen.
KopSraad
De KopSraad bestaat uit:
Arjan en Corina Zuidervliet
Derk-Jan en Margret van Wijk
Jeanet Hogendoorn
Gerard Vrooland.

Ons team dienstverlening bestaat uit:
Kees Hogendoorn,
Derk-Jan van Wijk.

Ons werk in India wordt geleid
door Carolien Vrooland.
Films op youtube
Apocalyps G. Vrooland
Bijbel G. Vrooland